ĉapitro unua

ĉapitro unua

Antaŭ multaj jaroj vivis unu reĝo,kiu tiel amis belajn novajn vestojn, ke li elspezadis sian tutan monon, por nur esti ĉiam bele ornamita. Li ne zorgadis pri siaj soldatoj, nek pri teatro kaj ĉaso, esceptinte nur se ili donadis al li okazon montri siajn novajn vestojn.

el+spez+ad+i
gastar
spez+i
cambiar de manos el dinero
tut+a
todo, en su totalidad
ornam+ita
adornado
zorg+ad+i
preocuparse (continuamente)
ĉas+i
cazar
ĉas+o
cacería
escept+int+e
con excepción de
don+ad+i
dar (continuamente)
.

Por ĉiu horo de la tago li havis apartan surtuton, kaj kiel pri ĉiu alia reĝo oni ordinare diras: "Li estas en la konsilanejo", oni tie ĉi ĉiam diradis: "La reĝo estas en la vestejo." 

sur+tut+o
sobre todo, gabardina

ordinar+e
comunmente, usualmente

konsil+an+ej+o
lugar de concejeros

vest+ej+o
lugar de ropa, vestidor

La granda urbo, en kiu li loĝis, estis tre gaja; ĉiun tagon tien venadis multaj fremduloj. Unu tagon venis ankaŭ du trompantoj, kiuj diris, ke ili estas teksistoj kaj teksas la plej belan ŝtofon. Ne sole la koloroj kaj desegnoj de tiu ĉi ŝtofo estas eksterordinare belaj, sed la vestoj, kiujn oni preparas el tiu ĉi ŝtofo, havas la mirindan econ, ke al ĉiu, kiu ne taŭgas por sia ofico aŭ estas tro malsaĝa, ili restas nevideblaj.

gaj+a
alegre
ven+ad+i
'solían venir'
fremd+ul+o
extranjero, de fuera
tromp+ant+o
que hace trampas
teks+ist+o
sastres
teks+i
tejer
ŝtof+o
telo
prezent+i
presentar, mostrar
ekster+ordinar+e
extraordinariamente
mir+ind+a
digno de admirar
ec+o
cualidad
taŭg+i
ser adecuado
ofic+o
oficio
mal+saĝ+a
tonto
ne+vid+ebl+a
invisible

ĉapitro dua

ĉapitro dua

"Tio ĉi estas ja bonegaj vestoj!" pensis la reĝo; "havante tian surtuton, mi ja povus sciiĝi, kiu en mia regno ne taŭgas por la ofico, kiun li havas; mi povus diferencigi la saĝajn de la malsaĝaj! Jes, la ŝtofo devas tuj esti teksita por mi!" Kaj li donis al la ambaŭ trompantoj grandan sumon da mono antaŭe, por ke ili komencu sian laboron. 

hav+ant+e
teniendo
ja
(reafirma la afirmación)

sci+iĝ+i
enterarse

regn+o
reino

diferenc+ig+i
hacer diferenciar

tuj
inmediatamente

ambaŭ
ambos

sum+o
suma

antaŭ+e
anteriormente

Ili starigis du teksilojn, faris mienojn kvazaŭ ili laboras, sed havis nenion sur la teksiloj. Tamen en la postuloj ili estis tre fervoraj kaj postuladis la plej delikatan silkon kaj la plej bonan oron. Tion ĉi ili metadis en siajn proprajn poŝojn kaj laboradis super la malplenaj teksiloj, kaj eĉ ĝis profunda nokto. 

star+ig+i
armar, parar
mien+o 
gesto
teks+il+o
tejedora, telar
postul+o
demanda, exigencia
fervor+a
con fervor, de fervor
postul+ad+i
demandar, pedir (continuo)
delikat+a
delicado
silk+o
seda
met+ad+i
poner (continuamente)
propr+a
propio, de uno
poŝ+o
bolsillo
labor+ad+i
trabajar (cont.)

aún, hasta, inclusive

"Mi volus scii, kiom de la ŝtofo ili jam pretigis!" ekpensis la reĝo, sed kaptis lin kelka timo ĉe la penso, ke tiu, kiu estas malsaĝa aŭ ne bone taŭgas por sia ofico, ne povas vidi la ŝtofon. Li estis kvankam konvinkita, ke li pro si ne devas timi, tamen li preferis antaŭe sendi alian personon, por vidi, kiel la afero staras. Ĉiuj homoj en la tuta urbo sciis, kian mirindan forton la ŝtofo havas, kaj ĉiu kun senpacienco jam volis vidi, kiel malsaĝa lia najbaro estas.

jam
ya

pret+ig+i
alistar

ek+pens+is
se le ocurrió

konvenk+it+a
convencido

prefer+i
preferir

person+o
persona

star+i
estar, encontrarse

fort+o
fuerza

sen+pacienc+o
inpaciencia

najbar+o
vecino

ĉapitro tria

ĉapitro tria

"Mi sendos al la teksistoj mian maljunan honestan ministron!" pensis la reĝo, "li la plej bone vidos, kiel la ŝtofo elrigardas, ĉar li estas homo saĝa kaj neniu pli bone taŭgas por sia ofico, ol li!". Tiel la maljuna bonkora ministro iris en la salonon, en kiu la ambaŭ trompantoj sidis antaŭ la malplenaj teksiloj kaj laboris. "Dio, helpu al mi!" ekpensis la maljuna ministro, larĝe malfermante la okulojn, "mi nenion povas vidi!" Sed li tion ĉi ne eldiris. 

onest+a
honesto

ministr+o
ministro

el+rigard+as
se ve

bon+kora
de buen corazón

salon+o
salón

larĝ+e
a todo lo largo

mal+ferm+ant+e
abriendo

el+dir+i
decir hacia afuera

La ambaŭ trompantoj petis lin alveni pli proksime kaj demandis, ĉu ĝi ne estas bela desegno kaj belegaj koloroj. Ĉe tio ĉi ili montris la malplenan teksilon, kaj la malfeliĉa ministro uzis ĉiujn fortojn por malfermi bone la okulojn, sed li nenion povis vidi, ĉar nenio estis. "Mia Dio!" li pensis, "ĉu mi estas malsaĝa? tion ĉi mi neniam supozis kaj tion ĉi neniu devas sciiĝi! Cxu mi ne taŭgas por mia ofico? Ne, neniel mi povas rakonti, ke mi ne vidas la teksaĵon!" 

al+veni
venir hacia

bel+eg+a
hermoso, muy bello

neni+am
nunca

sci+iĝ+i
hacerse saber

neni+el
de ninguna manera

rakont+i
contar, relatar

ĉapitro kvara

ĉapitro kvara

"Nu, vi ja nenion diras!" rimarkis unu el la teksantoj. -"Ho, ĝi estas bonega, tre ĉarma!" diris la maljuna ministro kaj rigardis tra siaj okulvitroj. "Tiu ĉi desegno kaj tiuj ĉi koloroj! Jes, mi raportos al la reĝo, ke ĝi tre al mi plaĉas!". "Tre agrable al ni!" diris la ambaŭ teksistoj kaj nomis la kolorojn kaj komprenigis la neordinaran desegnon. La maljuna ministro atente aŭskultis; por povi diri tion saman, kiam li revenos al la reĝo; kaj tiel li ankaŭ faris. 

rimark+i
hacer notar
teks+ant+o
el que esta tejiendo
ho
(interjección de sorpresa)
okul+vitr+o
anteojos (vidrios de ojos)
raport+i
reportar
plaĉ+i
complacer
agrabl+e
agradable
nom+i
nombrar
kompren+ig+i
explicar (hacer comprender)
atent+e
atentamente
re+ven+i
regresar
ankaŭ
también

Nun la trompantoj postulis pli da mono, pli da silko kaj oro, kion ili ĉiam ankoraŭ bezonis por la teksaĵo. Ili ĉion metis an sian propran poŝon, en la teksilon ne venis eĉ unu fadeno, sed ili, kiel antaŭe, daŭrigadis labori super la malplenaj teksiloj. 

nun
ahora
ĉi+am
siempre
ankoraŭ
todavía
faden+o
hilo
daŭr+ig+ad+i
hacer durar (continuar)
mal+plena
vacío

La reĝo baldaŭ denove sendis alian bonkoran oficiston, por revidi, kiel iras la teksado kaj ĉu la ŝtofo baldaŭ estos preta. Estis kun li tiel same, kiel kun la ministro: li rigardadis kaj rigardadis, sed ĉar krom la malplena teksilo nenio estis, tial li ankaŭ nenion povis vidi. "Ne vere, ĝi estas bela peco da ŝtofo?" diris la trompantoj kaj montris kaj klarigis la belan desegnon, kiu tute ne ekzistis.

baldaŭ
pronto
alia
otro
ofic+isto
encargado
re+vid+i
volver a ver, revisar
teks+ad+o
tejido (acción)
rigard+ad+i
observar continuamente
ti+al
por eso, por esa razón
pec+o
pedazo
klar+ig+i
aclarar, explicar

ĉapitro kvina

ĉapitro kvina

"Malsaĝa mi ja ne estas! pensis la sinjoro, tial sekve mi ne taŭgas por mia bona ofico. Tio ĉi estas stranga, sed almenaŭ oni ne devas tion ĉi lasi rimarki!" Tial li laŭdis la ŝtofon, kiun li ne vidis, kaj certigis ilin pri sia ĝojo pro la belaj koloroj kaj la bonega desegno. "Jes, ĝi estas rava!" li diris al la reĝo. 

sinjor+o
señor

sekv+e
seguidamente, por lo tanto

las+i
dejar, permitir

laŭd+i
alabar

cert+ig+i
asegurar

rav+a
encantador

 

Ĉiuj homoj en la urbo parolis nur pri la belega ŝtofo. Nun la reĝo mem volis ĝin vidi, dum ĝi estas ankoraŭ sur la teksiloj. Kun tuta amaso da elektitaj homoj, inter kiuj sin trovis ankaŭ la ambaŭ maljunaj honestaj oficistoj, kiuj estis tie antaŭe, li iris al la ruzaj trompantoj, kiuj nun teksis per ĉiuj fortoj, sed sen fadenoj. 

mem
mismo, él mismo

elek+it+a
elegido

ruz+a
astuto, taimado

atent+e
atentamente

re+ven+i
regresar

ankaŭ
también

"Nu, ĉu tio ĉi ne estas efektive belega? diris ambaŭ honestaj oficistoj. Via Reĝa Moŝto nur admiru, kia desegno, kiaj koloroj!" kaj ĉe tio ĉi ili montris sur la malplenan teksilon, ĉar ili pensis, ke la aliaj kredeble vidas la ŝtofon. 

nu
Interjección, entonces

moŝt+o
su alteza

admir+i
admirar

kred+ebl+e
creiblemente

"Kio tio ĉi estas!" pensis la reĝo, "mi ja nenion vidas! Tio ĉi estas ja terura! Ĉu mi estas malsaĝa? ĉu mi ne taŭgas kiel reĝo? tio ĉi estus la plej terura, kio povus al mi okazi." "Ho, ĝi estas tre bela", diris tiam la reĝo lauxte, "ĝi havas mian plej altan aprobon!" Kaj li balancis kontente la kapon kaj observadis la malplenan teksilon; li ne volis konfesi, ke li nenion vidas.  

terur+a
de dar miedo, aterrorizante

laŭt+e
en voz alta, volumen alto

aprob+o
aprobación

kap+o
cabeza

konfes+i
confesar

 

 

ĉapitro sesa

ĉapitro sesa

La tuta sekvantaro, kiun li havis kun si, rigardadis kaj rigardadis, sed nenion pli rimarkis, ol ĉiuj aliaj; tamen ili ĉiam ripetadis post la reĝo: "Ho, ĝi ja estas tre bela!". Kaj ili konsilis al li porti tiujn ĉi belegajn vestojn el tiu ĉi belega materialo la unuan fojon ĉe la solena irado, kiu estis atendata. "Rava, belega, mirinda!" ripetadis ĉiuj unu post la alia kaj ĉiuj estis tre ĝojaj. 

sekv+ant+ar+o
conjunto de segudores

rigard+ad+i
observar (continuamente)

ripet+ad+i
repetir (continuamente)

solen+a
solemne

ir+ad+o
paseo, caminada

atend+at+a
esperada

 

La reĝo donacis al la ambaŭ trompantoj kavaliran krucon kaj la titolon de sekretaj teksistoj de la kortego. La tutan nokton antaŭ la tago de la parado la trompantoj pasigis maldorme kaj ekbruligis pli ol dekses kandelojn. Ĉiuj povis vidi, kiel okupitaj ili estis je la pretigado de la novaj vestoj de la reĝo. Ili faris mienon, kvazaŭ ili prenas la ŝtofon de la teksiloj, tranĉadis per grandaj tondiloj en la aero, kudradis per kudriloj sen fadenoj kaj fine diris: "Nun la vestoj estas pretaj!"

donac+i
dar, donar
kavalir+a
relativo al caballero (noble)
kruc+o
cruz
titol+o
título (noble)
sekret+a
secreto
kort+eg+o
corte (del rey)
parad+o
desfile
pas+ig+i
dejar pasar, hacer pasar
mal+dorm+e
sin dormir
ek+brul+ig+i
encender (fuego)
kandel+o
vela
pret+ig+ad+o
preparación
tranĉ+ad+i
cortar (continuamente)
tond+il+o
tijeras
kudr+ad+i
coser
kudr+il+o
aguja
 

ĉapitro sepa

ĉapitro sepa

La reĝo mem venis al ili kun siaj plej eminentaj korteganoj, kaj ambaŭ trompantoj levis unu manon supren, kvazaŭ ili ion tenus, kaj diris: "Vidu, jen estas la pantalono! jen estas la surtuto! jen la mantelo! kaj tiel plu. Ĝi estas tiel malpeza, kiel araneaĵo! oni povus pensi, ke oni nenion portas sur la korpo, sed tio ĉi estas ja la plej grava eco!". "Jes!" diris ĉiuj korteganoj, sed nenion povis vidi, ĉar nenio estis. "Via Reĝa Moŝto nun volu plej afable demeti viajn plej altajn vestojn, diris la trompantoj, kaj ni al Via Reĝa Moŝto tie ĉi antaŭ la spegulo vestos la novajn." 

eminent+a
eminente
kort+eg+an+o
miembro de la corte
ten+i
tener en manos
jen
"he aquí"
sur+tut+o
sobretodo, abrigo
mantel+o
capa
kaj tiel plu
y asi mas (etc.)
mal+pez+a
ligero
arane+aĵ+o
telaraña
ec+o
cualidad
de+met+i
quitar
spegul+o
espejo
vest+i
vestir

La reĝo demetis siajn vestojn, kaj la trompantoj faris, kvazaŭ ili vestas al li ĉiun pecon de la novaj vestoj, kiuj kvazaŭ estis pretigitaj; kaj ili prenis lin per la kokso kaj faris kvazaŭ ili ion alligas - tio ĉi devis esti la trenaĵo de la vesto - kaj la reĝo sin turnadis kaj returnadis antaŭ la spegulo. "Kiel belege ili elrigardas, kiel bonege ili sidas!" ĉiuj kriis, "Kia desegno, kiaj koloroj! ĝi estas vesto de granda indo!" 

pec+o
pedazo, parte

koks+o
cadera

al+lig+as 
unir amarrando

tren+aĵ+o
cola (de ropa)

turn+ad+i
darse vueltas

re+turn+ad+i
volver a voltearse

el+rigard+i
verse "se ve"

sid+i
estar sentado "asentarse"

ind+o
valor, merecimiento
 

ĉapitro oka

ĉapitro oka

"Sur la strato oni staras kun la baldakeno, kiun oni portos super Via Reĝa Moŝto en la parada irado!" raportis la ĉefa ceremoniestro. "Nu, mi estas en ordo!" diris la reĝo. "Ĉu ĝi ne bone sidas?" Kaj ankoraŭ unu fojon li turnis sin antaŭ la spegulo, ĉar li volis montri, ke li kvazaŭ bone observas sian ornamon.  

star+i
estar parado

baldaken+o
baldaquín (tapete)

ceremoni+estr+o
maestro de ceremonias

observ+i
observar

ormam+o
adorno

La ĉambelanoj, kiuj devis porti la trenaĵon de la vesto, eltiris siajn manojn al la planko, kvazaŭ ili levas la trenaĵon. Ili iris kaj tenis la manojn eltirite en la aero; ili ne devis lasi rimarki, ke ili nenion vidas. Tiel la reĝo iris en parada marsxo sub la belega baldakeno, kaj ĉiuj homoj sur la stratoj kaj en la fenestroj kriis: "Ho, ĉielo, kiel senkomparaj estas la novaj vestoj de la reĝo! Kian belegan trenaĵon li havas al la surtuto! kiel bonege ĉio sidas!" 

ĉambelan+o 
chambelan, paje

el+tir+i
jalas hacia

plank+o
piso, suelo

el+tir+it+e
sostenidas

sen+kompar+a
sin comparación

Neniu volis lasi rimarki, ke li nenion vidas, ĉar alie li ja ne taŭgus por sia ofico aŭ estus terure malsaĝa. Nenia el la vestoj de la reĝo ĝis nun havis tian sukceson. "Sed li ja estas tute ne vestita!" subite ekkriis unu malgranda infano. "Ho ĉielo, aŭdu la voĉon de la senkulpeco!" diris la patro; kaj unu al la alia murmuretis, kion la infano diri.

pec+o
pedazo, parte
koks+o
cadera
al+lig+as
unir amarrando
tren+aĵ+o
cola (de ropa)
turn+ad+i
darse vueltas (continuamente)
re+turn+ad+i
volver a voltearse
ek+kri+i
comenzar a gritar
sen+kulp+ec+o
inocencia
murmur+et+i
murmurar en voz baja

"Li estas tute ne vestita; tie staras malgranda infano, kiu diras, ke li tute ne estas vestita! Li ja tute ne estas vestita!" kriis fine la tuta popolo. Tio ĉi pikis la reĝon, ĉar al li jam mem ŝajnis, ke la popolo estas prava; sed li pensis: "Nun nenio helpos, oni devas nur kuraĝe resti ĉe sia opinio!" Li prenis teniĝon ankoraŭ pli fieran, kaj la ĉambelanoj iris kaj portis la trenaĵon, kiu tute ne ekzistis. 

pik+i
picar, herir

kuraĝ+e
con valor, valerosamente

rest+i
permanecer

ten+iĝ+o
porte, postura

fier+a
soberbio, orgulloso

 

 

¡Terminaste el Curso!

Vi finigis la Kurson!